Afgelopen week in het nieuws: zwangeren blijken meer risico te lopen bij besmetting op corona. Toch staan zij nog achteraan als het om vaccinatie gaat. Dat heeft bij veel zwangeren vragen en zorgen opgeroepen.

Vanuit onze expertise als verloskundigen proberen wij hieronder enkele van deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maak je je ergens zorgen over? Neem gerust contact op met je verloskundige om je situatie te bespreken.

Vermoed je besmetting? Wacht niet af: laat jezelf meteen testen bij een GGD-testlocatie.

Vragen over het besmettingsrisico voor zwangeren

Loop ik meer risico op corona als ik zwanger ben?
De kans op besmetting zelf is niet groter dan andere mensen omdat je zwanger bent. Wel is de kans groter voor zwangeren met corona om op de intensive care terecht te komen: volgens nieuwe cijfers 2,5 keer zo groot.

Prof. dr. Kitty Bloemenkamp, hoogleraar verloskunde UMC Utrecht, stelt dat dit te maken heeft met het feit dat je lichaam harder werkt als je zwanger bent. Je hebt tijdens je zwangerschap bijvoorbeeld ook meer kans op complicaties door griep.

Rijksoverheid bericht het volgende: “Zwangere vrouwen hebben wel een iets verhoogde kans om in het ziekenhuis of op de IC terecht te komen. Het gaat hierbij om kleine aantallen. Extra voorzichtigheid in de behandeling bij zieke zwangere vrouwen speelt hierbij mogelijk een rol. Waardoor artsen uit voorzorg eerder besluiten om opgenomen vrouwen die zwanger zijn op de IC op te nemen.”

Belangrijk om te weten is dat deze cijfers vooral gebaseerd zijn op de eerste golf. Destijds werd er nog niet op uitgebreide schaal getest. Ook zijn de huidige onderzoeken te beperkt qua opzet (weinig vrouwen) om te kunnen concluderen dat COVID-19 daadwerkelijk gevaarlijker is voor zwangeren ten opzichte van niet-zwangeren. Zo zijn er in de eerste golf bijvoorbeeld vooral data aangeleverd door gynaecologen en minder door eerstelijns verloskundigen, waardoor er waarschijnlijk vooral vrouwen met complicaties werden aangemeld. Tijdens de tweede golf is daar verandering in gekomen.

Welke gevolgen zou besmetting met corona voor mijn zwangerschap en mijn baby hebben?
Voor zover bekend is er geen grotere kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen. Ook is er geen bewijs dat de besmetting overdraagbaar is van moeder op ongeboren baby (bijvoorbeeld via vruchtwater of navelstreng). Wel kan het zo zijn dat, als de moeder op de IC moet worden opgenomen na week 28 van de zwangerschap, er een grotere kans bestaat op een keizersnede zonder dat je daar weet van hebt. Zo’n gebeurtenis heeft impact op je kind en ook op jou. De kans op dit scenario is echter erg klein. Bovendien zijn zowel jouw (te vroeg geboren) baby als jij in het ziekenhuis in goede handen.

Wat kan ik doen om de situatie zo veilig mogelijk voor mezelf en mijn baby te houden?
Het beste is om de maatregelen en adviezen vanuit de overheid goed op te volgen. Blijf zo veel mogelijk thuis, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was je handen regelmatig en draag een mondkapje in de openbare ruimte. Als je de kans op besmetting zo klein mogelijk houdt, volgt logischerwijs dat de kans klein blijft dat er ernstige complicaties optreden.

Ook in onze praktijk hebben we aanpassingen gedaan om de veiligheid van onze cliënten en verloskundigen te waarborgen. Lees meer over ons beleid tijdens corona.

Kan ik nog wel bevallen zoals ik wil als ik corona heb (gehad)?
Dat zal altijd in overleg gaan met je verloskundige en eventueel de arts. Het kan zijn dat je bevalling helemaal naar wens kan verlopen, maar het kan ook zijn dat er aanpassingen in de plannen moeten komen. Bijvoorbeeld wanneer je nog last hebt van ademhalingsproblemen of van long covid. De betrokken medisch professional(s) monitoren de situatie en jouw gezondheid.

Zoals hierboven benoemd zijn er ook gevallen bekend van moeders die vanwege complicaties in slaap zijn gebracht. Tot 28 weken is beademing van de baby in de buik mogelijk, daarna moet er een vroege bevalling via keizersnede plaatsvinden. De kans hierop is aanwezig, hoewel klein. Nogmaals: de arts en je verloskundige blijven met je in gesprek. Binnen de grenzen van wat medisch verantwoord is en indien mogelijk houden wij rekening met jouw zorgen.

Vragen over vaccinatie en zwangerschap

Kan ik me laten vaccineren tegen corona als ik zwanger ben of zwanger wil worden?
Ja, dat kan. Bij voorkeur gebeurt dit na de eerste drie maanden zwangerschap, hoewel er geen reden is om aan te nemen dat een vaccinatie tijdens de eerste drie maanden niet mogelijk is. Ook kan een mRNA-coronavaccinatie gecombineerd worden met bijvoorbeeld de kinkhoestvaccinatie (22-weken-prik), met als advies 7 dagen te wachten tussen de verschillende vaccinaties.

Hoe zit het met vaccineren en borstvoeding?
Een mRNA-vaccin bevat geen levend virus. Geef je borstvoeding of ben je van plan borstvoeding te geven, dan kan dat gewoon. Vaccinatie heeft hier geen effect op.

Er wordt mij nu nog meer geadviseerd me te laten vaccineren. Zitten daar niet ook risico’s aan?
De coronavaccins hebben geen noemenswaardige bijwerkingen op zwangerschap of een kinderwens. De reguliere bijwerkingen die voor iedereen gelden, gelden hier evengoed, maar er is geen sprake van verhoogd risico vanwege zwangerschap.

Wat als ik me niet wil laten vaccineren?
Je bent vrij om vaccinatie te weigeren, net zoals iedereen. Ook als je in een risicogroep valt of vanwege je beroep voorrang krijgt op een vaccin, ben je alsnog niet verplicht.

Weet je niet zeker of je je wilt laten vaccineren of niet? Gebruik de keuzehulp van deverloskundige.nl

Kan ik voorrang krijgen op vaccinatie omdat ik zwanger ben?
Ondanks het mogelijk grotere risico, is er momenteel nog geen voorrang gegeven om zwangere mensen eerder te laten vaccineren. De hoop is dat de overheid hier binnenkort aandacht aan zal besteden en zwangeren hoger op de lijst zal zetten.

Veel mensen bellen naar de huisarts met de vraag of zij op de wachtlijst voor een restvaccin gezet kunnen worden. Dit kun je navragen, maar houd er rekening mee dat dit bij de meeste huisartsenpraktijken niet mogelijk is. Restvaccins worden meestal gegeven aan mensen die al eerder aan de beurt zouden zijn, zoals zorgmedewerkers en ouderen.

Meer over zwangerschap en vaccinatie

Zwanger en corona: meer weten?

Het blijven onzekere tijden voor iedereen. Er zijn allerlei lopende onderzoeken en de informatie vanuit de overheid wordt voortdurend geüpdatet. Juist nu vinden wij het bij Zuiver dan ook belangrijk om jou een veilig gevoel te geven. Aarzel daarom niet om andere vragen of zorgen die je hebt aan ons voor te leggen. We blijven je voorzien van deskundige begeleiding en persoonlijke verloskundige zorg. Voor, tijdens en na je zwangerschap. Ook tijdens corona.