Bevalling

De meeste bevallingen vinden plaats tussen de 37ste en de 42ste week van de zwangerschap. Alles binnen dit tijdsbestek is normaal. Tijdens onze voorlichtingsavond wordt besproken hoe een normale bevalling kan verlopen. Op het spreekuur bespreken we met je wanneer je kunt bellen als de bevalling zich aandient. De belinstructies worden dan persoonlijk op je afgestemd. Als je vindt dat je ons nodig hebt bel ons dan!

Om toch een richtlijn te geven, bel ons als:

  • De weeënpauzes 4 minuten of korter zijn. En de wee ongeveer 1 minuut aanhoudt;
  • Je vliezen gebroken zijn. (Vang altijd wat vruchtwater op in een kraamverband of bakje. De kleur van het vruchtwater is belangrijk!);
  • Je bloedverlies als je een menstruatie hebt;
  • Je ongerust bent;
  • Je nog geen 37 weken bent en 1 van bovenstaande tekenen herkent.

     
​​Bel: 0318-255459 
Toets in het keuzemenu de 1 voor de dienstdoende verloskundige van team Mint en de 2 voor de dienstdoende verloskundige van team Puur.