14-18 weken

Deze week controleren we voor de eerste keer of we het hartje van de baby horen. Verder voelen we aan je buik of de baarmoeder goed gegroeid is en meten we je bloeddruk. Na deze controle plannen we indien gewenst de 20 weken echo. Rond 16 weken nodigen we je gaat uit voor een groepsconsult. Op 2 momenten in de zwangerschap nodigen we je graag uit voor dit groepsconsult.

Er is tijdens het consult eerst een individueel moment waarop de verloskundige naar het hartje luistert en de bloeddruk meet.

Daarna ga je in een kleine groep met andere zwangeren, onder begeleiding van een van onze verloskundigen of praktijkassistenten, in gesprek over onderwerpen rondom gezonde leefstijl en voeding. We horen veel terug dat clienten het groepsconsult erg waarderen.