Prenatale screening

Veel ouders vragen zich af of hun kindje gezond is. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Er zijn mogelijkheden om al in de zwangerschap onderzoek te doen naar enkele aangeboren afwijkingen. Je komt namelijk in aanmerking voor prenatale screening. 

Er zijn twee soorten screening:

1. Onderzoek naar downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom: de NIPTniet-invasieve prenatale test.
2. Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 13 wekenecho en de 20 wekenecho.

Je kiest zelf of je gebruik maakt van prenatale screening. Tijdens de eerste afspraken zullen wij hier aandacht aan besteden. Het counselingsgesprek heeft twee doelstellingen:

  1. Informatieuitwisseling
  2. Hulp bieden bij de beslissing wel of geen prenatale screening op aangeboren aandoeningen en afwijkingen uit te laten voeren.

Bij counseling ligt de nadruk op het aanspreken van je eigen vermogen, je eigen normen en waarden zodat je een keuze kunt maken voor het wel of niet laten doen van prenatale screening. Dit heeft als voordeel dat de keuze die wordt gemaakt bij jou en je partner past. Wij zullen dus geen advies geven, maar proberen daar waar nodig je, door middel van vragen te stellen en informatie te geven, te helpen om een bij jullie passende keuze te maken. Wij adviseren je als voorbereiding op dit gesprek alvast samen met je partner de website pns.nl te bezoeken. De mogelijke onderzoeken zijn:

Als er aangeboren afwijkingen in de familie voorkomen, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor andere vormen van prenatale onderzoeken. Dit wordt dan met je besproken.